FAQ

Print Mail Pdf

faq

Jakie dokumenty musi wypełnić, kto chce zostać wolontariuszem Jubileuszu Miłosierdzia?

By zgłosić się trzeba:

1. Wypełnić formularz na www.im.va

2. Dostarczyć list polecający (od proboszcza, odpowiedzialnego ruchu kościelnego, koordynatora stowarzyszenia życia apostolskiego, od przełożonego instytutu zakonnego). Możesz będzie wysłać list, zeskanowany, jako załącznik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

 

 Czy wolontariusze będą otrzymywać wynagrodzenie lub inne formy rekompensaty za pracę?

Nie Wolontariat jest całkowicie bezpłatny.

 Z jakich krajów świata mogą pochodzić wolontariusze?

Wolontariusze Jubileuszu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie, pod warunkiem, że są w stanie mówić (rozumieć i wysłowić się) odpowiednio dobrze w języku włoskim.

 Wolontariusz Jubileuszu musi być pełnoletni?

Tak. Mogą stać się wolontariuszami tylko ci którzy dokończyli dorosły wiek.

 

 Czym powinna się odróżniać osoba, która chce służyć jako wolontariusz podczas Jubileuszu?

Profil idealnego wolontariusza zawiera:

- Świadectwo wiary (zaangażowanie w parafii, praca społeczna, doświadczenie w innych ważnych wydarzeniach religijnych),

 - Doświadczenie organizacyjne (praca w organizacjach pozarządowych, wcześniejszye doświadczenia wolontariatu)

 - Znajomość języków obcych

- Zdolność komunikacji i przejrzystość,

 - Dyspozycyjność do posługi.

Nie jest konieczne, spełniać wszystkie powyższe warunki. Najważniejszym jest autentyczna chęć pomocy innym i bycie zdeterminowanym przez silną motywację wiary. Jednakże ostateczna decyzja w sprawie dopuszczenia danej osoby do wolontariatu w trakcie Jubileuszu podejmuje Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosku o przyjęcie bez podania przyczyn.

 

 Wolontariusze mogą liczyć na pomoc finansową na podróż do Rzymu?

Nie. Koszty związane z podróżą  do Rzymu w obie strony  są opłacane przez wolontariusza.

 Jak mają zorganizować się wolontariusze jeśli chodzi o wyżywienie i zakwaterowanie?

Papieska Rada d.s. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich tych, którzy zostaną przyjęci do służby wolontariatu tylko i wyłącznie w dniach posługi. Ci, którzy mieszkają w Rzymie lub prowincji będą mogli wrócić do swoich domów na noc.

 Czy wolontariusze będą ubezpieczeni?

Tak. Papieska Rada d.s.Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni ochronę ubezpieczeniową dla wolontariuszy, która będzie obejmować  ochronę ryzyka od nieszczęśliwych wypadków tylko i wyłącznie w okresie posługi.

 Co powinien przywieźć ze sobą wolontariusz do Rzymu?

Wszystko, czego potrzeba do higieny osobistej, ubrania odpowiednie do pory roku służby i do warunków pogodowych, dokumenty wymagane przy wjeździe do Włoch, telefon, który może funkcjonować we Włoszech, karta ubezpieczenia zdrowotnego (UE tylko).

 Jaki jest klimat w Rzymie?

Rzym ma typowy klimat śródziemnomorski, łagodny i bardzo komfortowy podczas wiosny i jesieni, choć zazwyczaj  kwiecień i listopad są miesiącami, które charakteryzują się częstymi deszczami. Rzym  latem jest bardzo gorący, a noce są dość wilgotne, natomiast zima jest zimna i tendencyjnie mało deszczowa. Rzym jest miastem dość przewiewnym.

Temperatura w zimie oscyluje pomiędzy 0 ° C a 15 ° C latem waha się między 20 ° C a 35 ° C,

 Czy organizatorzy jubileuszu mogą zapewnić wizy dla osób, które tego potrzebują?

Nie. Uzyskanie wizy i wszelkie ewentualne koszty z tym związane obciążają samego wolontariusza.

Jak będzie przebiegać szkolenie wolontariuszy?

Na początku każdego dyżuru posługi, odbędzie formacyjne spotkanie przeprowadzone przez odpowiedzialnego wolontariuszy.

 Czy wolontariusze będą uczestniczyć w spotkaniach z Papieżem i w innych głównych wydarzeniach?

Posługa wolontariatu jest związana z faktem, że zadania wykonywane mogą czasem wykluczyć udział w najważniejszych wydarzeniach w Placu Świętego Piotra i w innych wydarzeniach związanych z Jubileuszem.

 Jakie zadania będą mieli wolontariusze?

- Wolontariusze będą mieli za zadanie witać pielgrzymów i towarzyszyć im na szlakach miłosierdzia.

- Będą towarzyszyć pielgrzymom do miejsca na zewnątrz Bazyliki Świętego Piotra prowadzącej do Drzwi Świętych.

- Towarzyszyć pielgrzymom wewnątrz bazylik i kościołów jubileuszowych.

- Wszystko to, co zostanie przydzielone w odpowiednim momencie.

 

 Czy będzie możliwość pracy wraz z przyjaciółmi i znajomymi?

Grupy robocze nie będą tworzone w oparciu o preferencje wolontariuszy, ale potrzeb organizacyjnych. Wszyscy ochotnicy pracują razem, chociaż w różnych miejscach.

 

 Czy można przyjechać lub wyjechać z Rzymu po terminie?

Wszyscy ochotnicy, z wyjątkiem tych, którzy mieszkają w Rzymie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie wyłącznie na czas służby. Pobyt w Rzymie po czasie służby jest całkowicie na koszt wolontariusza.

 Gdzie należy się udać po przyjeździe do Rzymu?

Informacje o lokalizacji, gdzie trzeba się udać w  Rzymie, będzie dostępna dla tych, którzy zostaną przyjęci do służby.

 

Jakie będą dyżury posługi?

Dyżur służby  będzie trwać cały dzień, będą możliwe momenty przerwy i posiłek na zmianę.