Znak Miłosierdzia Papieża Franciszka z okazji Jubileuszu

Ojciec Święty z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia postanowił sfinsować 2 projekty: 

 

 

1° Projekt: Budowa Nowej Katedry w Moroto/Uganda

P1050918

2° Projekt: Budowa Szkoły Rolnej w Burkina Faso

IMG_8601

 

 

 

 

_03A7463

Na zakończenie Jubileuszu, można otrzymać składając ofiarę Krzyż Jubileuszowy, który prowadził miliony pielgrzymów w drodze do Drzwi Świętych Bazyliki Św. Piotra w Rzymie.

Ci którzy chcieliby otrzymać Krzyż Jubileuszowy, proszeni są o kontakt na następujący adres e-mail: info@im.va

 

Opis Krzyżav

Krzyż Jubileuszowy został wykonany ręcznie w 33 egzemplarzach przez Architekta Riccardo Izzi. Krzyż jest wysoki na 181 cm, natomiast jest szeroki na 89 cm. Obydwa ramiona mają dlugość 11,4 cm oraz grubość 2,4 cm. Owalny kształt logo jest przywołany również na końcach Krzyża.

W centrum drewnianego Krzyża znajduje się Logo Jubileuszowe. Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika S.J. i prezentuje się jako mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje.

Krzyż Jubieluszowy towarzyszy pielgrzymom jako widoczny znak Jubileuszu Miłosierdzia na ostatnim etapie drogi do Drzwi Świętych Bazyliki Św. Piotra. Znak ten służy pomocą  pielgrzymom w skupieniu się na modlitwie oraz staje się świadectwem pielgrzymowania.

Pielgrzymi podążali za Krzyżem od Zamku Św. Anioła poprzez różne etapy modlitewne, które kończyły się wyznaniem wiary przed konfesią Św. Piotra.